เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน (แก้ไขเพิ่มเติมฉ9)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน (แก้ไขเพิ่มเติมฉ9)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ