เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ