เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉ3 หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ฉ2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉ3 หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ฉ2
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ