เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ