เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก"

    รายละเอียดข่าว

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น แจ้งเหตุการณ์ "คุ้มครองเด็ก" เป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและคอมพพิวเตอร์ผ่านเว็๋ปไซต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที    เอกสารประกอบ แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก"
 
แผ่นพับ
แผ่นพับ1
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ