เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA กฏหมายน่ารู้


คู่มือ แนวทางการปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103

    รายละเอียดข่าว

คู่มือ แนวทางการปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103

    เอกสารประกอบ คู่มือ แนวทางการปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ