เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA กฏหมายน่ารู้


พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546)

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546)

    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ