Home

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....

 

(ดูรายละเอียด)

 

ขอเชิญเที่ยวงานทับกวางคาวบอยซิตี้ 10 - 11 มกราคม 2563 ณ สนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 18.00 น. เป็นต้นไป ปีนี้มาร่วมหาขุมทรัพย์กันเยอะๆนะคะ

 

เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำเทศบัญญัติ ประจำปี.......

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองทับกวาง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 325 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล บุดดาพันธ์ และนายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ความซื่อสัตย์ การมีจิตสำนึกที่ดี และการรับผิดชอบหน้าที่การงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสตรีให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น ซึ่งมีกลุ่มสตรีเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีนางสมคิด สกุลรัตน์ และนางสำเนียง เสาท้าว วิทยากรจาก กศน. แก่งคอย มาร่วมให้เกียรติบรรยายและสอนวิธีการทำพวงกุญแจและที่มัดผมจากเศษผ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"

ขอเชิญร่วมโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม" ประจำปีงบประมาณ 2562 ปั่นวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. โดยเริ่มออกสตาร์ทจากเทศบาลเมืองทับกวางถึงบ้านน้ำพุ (ไปชอปปิง สินค้าชุมชน) รวมระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเมืองทับกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการชุมชน จิตอาสา นักเรียนในเขตเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 800 คน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ทำความสะอาดทางสาธารณะเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12สิงหาคม 2562 ณ ตลาดทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2

วันที่4 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.รุ่นเยาวชน 2.รุ่นประชาชน ซึ่งนักกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน และได้ร่วมกับ(กสน.)มาเป็นวิทยากร ในการส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และการทำมุ้งลวด

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการกิจกรรมปลูกฝัง"จิตสาธารณะ"ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกฝัง"จิตสาธารณะ"ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสูญเสียต่อประเทศชาติหากมีการทุจริต โดยมีน้อง
ๆ เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนมัธยมป่าไผ่ และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 จำนวน 156 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักด้านทุจริตศึกษา ปปช. และ ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการอิสระ มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำนัน สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการชุมชน ๆ ละ 4 คน รวม 161 คน เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาทมาเป็นวิทยากรให้การบรรยายความรู้ในเรื่องของการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 19


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P