เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี