Home

Facebook

ประชาสัมพันธ์
ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางส่งตัวแทนมารับหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ 1 ชิ้นต่อคน โดยนำบัตรประชาชนของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันมารับแทนกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวไรโคโรนา(COVID-19) และยังช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง
#ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเท่านั้น

 

การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019( COVID-19) เทศบาลเมืองทับกวาง งดให้บริการเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในห้องฟิตเนสเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ท่านสามารถใช้บริการเครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งไว้ตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวางได้ตามปกติ เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกไปดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว
โดยขอให้ประชาชนทุกท่านออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเอง และปฏิบัติตัวดังนี้ คือ
1. กินร้อน กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
2. ใช้ช้อนกลางในการรับประธานอาหารร่วมกัน
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์70 % ขึ้นไป
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน หรือไปยังสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
5. รีบไปพบแพทย์ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และขอให้ท่านเก็บตัวเองอยู่ในบ้านงดเดินทางไปทำกิจกรรมภายนอกเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองทับกวาง

 
ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง

(ดูรายละเอียด)

 
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....

 

(ดูรายละเอียด)

 

ขอเชิญเที่ยวงานทับกวางคาวบอยซิตี้ 10 - 11 มกราคม 2563 ณ สนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 18.00 น. เป็นต้นไป ปีนี้มาร่วมหาขุมทรัพย์กันเยอะๆนะคะ

 

เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำเทศบัญญัติ ประจำปี.......

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองทับกวาง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 325 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล บุดดาพันธ์ และนายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ความซื่อสัตย์ การมีจิตสำนึกที่ดี และการรับผิดชอบหน้าที่การงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสตรีให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น ซึ่งมีกลุ่มสตรีเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีนางสมคิด สกุลรัตน์ และนางสำเนียง เสาท้าว วิทยากรจาก กศน. แก่งคอย มาร่วมให้เกียรติบรรยายและสอนวิธีการทำพวงกุญแจและที่มัดผมจากเศษผ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"

ขอเชิญร่วมโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม" ประจำปีงบประมาณ 2562 ปั่นวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. โดยเริ่มออกสตาร์ทจากเทศบาลเมืองทับกวางถึงบ้านน้ำพุ (ไปชอปปิง สินค้าชุมชน) รวมระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเมืองทับกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการชุมชน จิตอาสา นักเรียนในเขตเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 800 คน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ทำความสะอาดทางสาธารณะเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12สิงหาคม 2562 ณ ตลาดทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2

วันที่4 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.รุ่นเยาวชน 2.รุ่นประชาชน ซึ่งนักกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน และได้ร่วมกับ(กสน.)มาเป็นวิทยากร ในการส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และการทำมุ้งลวด

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 19


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P