Home คณะผู้บริหาร ข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

การบริหารงานของเทศบาลตำบลทับกวางแบ่งออกเป็น  7 หน่วยงานหลัก

ภายใต้การกำกับดูแลของ

ปลัดเทศบาล

-นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ

 

 รองปลัดเทศบาล
- นางสุนีย์  อินทมา  รองปลัดเทศบาล

 

 

 

รองปลัดเทศบาล
- นายมานพ  หรั่งกิจ  รองปลัดเทศบาล

 

รองปลัดเทศบาล

- นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล

  

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- นางสาววนิดา  แดงเพลิง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 


 กองคลัง
- นางละเอียด ด้วงทอง  ผู้อำนวยการกองคลัง

 


กองการศึกษา
- นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- นางสาวปริศนา โชคพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

กองช่าง
-  นายสุรศักดิ์  สมภักดี  ผู้อำนวยการกองช่าง

 

กองวิชาการและแผนงาน

-  นางสาวองค์อร  วงค์เวียน  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P