Home หน่วยงานภายใน กองการศึกษา

กองการศึกษา

      มีหน้าที่
            • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
            • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ
            • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
           • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน
      ภารกิจที่ดำเนินการ
            • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ
            • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
            • จัดกิจกรรมด้านกีฬา
            • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
     การส่งเสริมด้านการศึกษา
           เทศบาลตำบลทับกวางได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล
      ด้านสุขภาพอนามัย
           มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P