กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์

กิจกรรมเลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 โดยวันนี้ในภาคเช้ามีการอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 3 รูป และบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนจำนวน 84 รูป ทีี่่วัดเขามันธรรมาราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ นับเป็นโอกาสที่สำคัญอีกวาระหนึ่งที่ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ศึกษาพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และในภาคค่ำ นายสมหมาย แดงประเสริฐ พร้อมคณะได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณวัดแก่งคอย โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีม่วงและพร้อมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี