ขนาดตัวอักษร

ความตัดกันขอสี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบผสมผสาน ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) และลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม้น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีผลการประเมินรายด้าน ไม้น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองทับกวางผ่านการประเมินดังกล่าว โดยรวมคะแนน 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 82.74

แชร์ข่าวนี้

Facebook
Twitter
Email
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เข้ารับบริการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา เพื่อตัดแว่นสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายคุกกี้