ขนาดตัวอักษร

ความตัดกันขอสี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสาย

แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนฯ

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9)

ประกาศคณะกรรมการฯหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบการลงโทษทางวินัย ฉบับ 3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธร การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับ 5

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉบับ 3 หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ฉบับ 2

5
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายคุกกี้