ขนาดตัวอักษร

ความตัดกันขอสี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมือง ทับกวาง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการงานเทศกิจ

คู่มือการให้บริการขอเลขที่บ้าน

คู่มือการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเข้าดูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)

การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณสำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯข้อ๕๖๑)

การรับแจ้งการตายเกินกำหนดและกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯข้อ๘๓)

การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕)

การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็ก

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

การออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน

กระบวนงานเรื่อง การแจ้งตาย

กระบวนงานเรื่อง การแจ้งย้ายปลายทาง

คู่มือการให้คำปรึกษา : การตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองทับกวาง

5
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายคุกกี้